Unitat d’Atenció Diürna
Hospital de Dia
Tallers de memòria
TRACTAMENT NO FARMACOLÒGIC

A Ace Alzheimer Center Barcelona oferim assistència diürna a les persones amb Alzheimer i les seves famílies. Els nostres professionals treballen amb persones amb Alzheimer en fase lleu o moderada per mantenir-la en el seu entorn personal i familiar en les millors condicions, així com donar suport a les seves famílies i cuidadors.

Unitat d’Atenció Diürna
Unitat d’Atenció Diürna

La nostra Unitat d’Atenció Diürna és un recurs de dia per a persones amb deteriorament cognitiu o Alzheimer a on s’ofereix tractament no farmacològic i seguiment als usuaris en diferents àmbits. Apliquem el programa de Psicoestimulació Integral (L. Tárraga, 1991) per ajudar-los a mantenir-se cognitiva i funcionalment autònoms el màxim de temps possible.

Centre de dia

Som el primer centre de dia terapèutic per al tractament de la malaltia d’Alzheimer a la península. El nostre Centre de dia és un servei social que ofereix assistència a les persones amb Alzheimer o demència en règim diürn. Fem un abordatge interdisciplinari i cobrim les necessitats de la persona en fase inicial i moderada de l’Alzheimer, així com donem suport a la seva família.
Oferim un entorn adequat i adaptat a les necessitats d’atenció de les persones, afavorint el manteniment de l’autonomia personal i social.
El Centre de Dia d’Ace Alzheimer Center Barcelona té autorització per a 80 places, de les quals 30 estan concertades amb l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.
L’equip multidisciplinari del Centre de Dia està format per personal mèdic especialitzat en neurologia, geriatria, psiquiatria, així com per especialistes en neuropsicologia, psicologia, infermeria, treball social, teràpia ocupacional, fisioteràpia i musicoteràpia.

SERVEIS
 • Psicoestimulació cognitiva
 • Teràpia ocupacional
 • Supervisió i suport en l’atenció personal i en les activitats de la vida diària
 • Atenció mèdica i d’infermeria especialitzada
 • Atenció social
 • Valoracions cognitives periòdiques
 • Atenció, suport i formació a familiars
 • Alimentació
 • Fisioteràpia
 • Musicoteràpia
Hospital de Dia
Hospital de Dia

L’Hospital de Dia és un servei sociosanitari que ofereix assistència en règim diürn a persones amb Alzheimer o demència, prioritàriament menors de 65 anys.
La persona i la seva família es beneficien d’una atenció terapèutica integral amb un abordatge interdisciplinari capaç de cobrir les necessitats de la persona i de la seva família en les fases inicials i moderades de l’Alzheimer.

OBJECTIUS

L’objectiu és oferir atenció terapèutica continuada en els aspectes físics, psíquics i socials, així com:

 • Rehabilitar i restituir dèficits, estimular per endarrerir la pèrdua progressiva de memòria i altres capacitats, optimitzar les capacitats funcionals residuals de la persona i pal·liar i substituir mancances.
 • Endarrerir o evitar l’internament de la persona amb Alzheimer i mantenir-la en el seu entorn habitual.
 • Oferir educació sanitària i donar informació, assessorament, formació i suport a les famílies i cuidadors sobre contenció emocional i disminució de la càrrega.
 • Promoure la formació de grups de suport i ajuda mútua.
 • Afavorir la coordinació i col·laboració amb els recursos necessaris per establir el diagnòstic més precís possible.

L’Hospital de Dia té autorització per a 75 places en total, de les quals 52 estan concertades amb el CatSalut.

SERVEIS
 • Psicoestimulació cognitiva
 • Teràpia ocupacional
 • Supervisió i suport a la cura personal i a les activitats de la vida diària
 • Atenció mèdica especialitzada i atenció d’infermeria
 • Atenció social
 • Valoracions cognitives periòdiques
 • Atenció, suport i formació a familiars
 • Alimentació
 • Fisioteràpia
 • Musicoteràpia

L’equip multidisciplinari del Centre de Dia està format per personal mèdic especialitzat en neurologia, geriatria, psiquiatria, així com per especialistes en neuropsicologia, psicologia, infermeria, treball social, teràpia ocupacional, fisioteràpia i musicoteràpia.

Tallers de memòria
Tallers de memòria

Els tallers d’estimulació de la memòria estan dirigits a persones que presenten pèrdues de memòria. Aquest tipus d’activitat terapèutica fa viable el manteniment de les capacitats cognitives i autonomia funcional en la vida diària de la persona amb pèrdues de memòria durant el major temps possible.
Els grups de tallers de memòria són reduïts, amb un màxim de set persones. L’usuari assisteix a dues sessions setmanals d’una hora i mitja de durada.

OBJECTIUS

Els objectius dels tallers de memòria d’Ace Alzheimer Center Barcelona són:

 • Utilitzar les capacitats residuals d’aprenentatge en les primeres fases de l’Alzheimer.
 • Crear una rutina setmanal mitjançant l’assistència de la persona amb Alzheimer al grup.
 • Proporcionar un estat de benestar, disminuir les respostes d’ansietat i depressió i millorar la qualitat de vida.
 • El format de grup promociona la interacció dels participants i actua com a eina de suport i autoajuda.
Com accedir als Tallers de Memòria?
Demanant cita a centrededia@fundacioace.org o trucant al telèfon 93 444 10 24