AMBAR® Center
Assajos Clínics
UNITAT DE TRACTAMENT FARMACOLÒGIC

A Ace Alzheimer Center Barcelona oferim a les persones amb Alzheimer tractaments aprovats per les autoritats sanitàries i fàrmacs en fase avançada d’assaig clínic.

AMBAR® Center
AMBAR® Center

Ace Alzheimer Center Barcelona i Grifols han posat en marxa AMBAR® Center, una nova unitat pel tractament de les persones amb malaltia d’Alzheimer lleu o moderada.

El procediment AMBAR® (Alzheimer Management by Albumin Replacement) consisteix en la realització periòdica de recanvis plasmàtics amb albúmina per alentir el deteriorament cognitiu i allargar l’autonomia de les persones amb Alzheimer. AMBAR® consta d’una fase intensiva amb un recanvi plasmàtic setmanal durant 6 setmanes, seguit de la fase de manteniment amb un recanvi plasmàtic mensual i una durada a determinar segons el criteri mèdic.

AMBAR Center® està format per personal sanitari d’Ace altament qualificat. En el nostre equip figuren neuròlegs, neuropsicòlegs, metges intensivistes i infermers especialitzats en la realització de la tècnica del recanvi plasmàtic i en el tractament, diagnòstic i assistència de l’Alzheimer.

PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE AMBAR® CENTER

AMBAR® té 2 fases. S’inicia amb una fase intensiva, que dura 6 setmanes, seguida de la fase de manteniment, la durada de la qual s’establirà segons criteri mèdic. Les visites de seguiment amb el neuròleg es realitzen cada 3 mesos.
Durant la fase intensiva s’efectua un recanvi plasmàtic complet a la setmana. Durant el mateix, tota la sang es fa circular pel dispositiu de separació i el plasma extret se substitueix per una solució d’albúmina al 5% de concentració. El procediment dura 2 hores i mitja aproximadament.

Durant la fase de manteniment, es realitza un recanvi plasmàtic parcial un cop al mes. En aquest cas, la qualitat de plasma que s’extreu és molt menor, similar a una donació de sang, i se substitueix amb una solució d’albúmina al 20%. En aquest cas el procediment s’allarga durant 2 hores.

Abans del procediment, la persona es farà un anàlisi de sang per comprovar que és apta per la sessió. Durant el procediment, la persona s’estirarà confortablement en una butaca inclinable i un professional sanitari especialitzat li connectarà al dispositiu de recanvi plasmàtic a una vena del braç. Durant tot el procediment estarà sota constant supervisió mèdica. Tot l’equipament mèdic que entra en contacte amb la sang és d’un sol ús i estèril. Un membre de l’equip d’AMBAR® Center Barcelona farà un seguiment a les 24 hores.

La persona que desitgi optar al procediment haurà de realitzar una visita informativa amb el neuròleg i sotmetre’s a proves complementàries si el professional així ho sol·licita. Si es confirma la idoneïtat pel procediment, es dona inici a la primera fase d’AMBAR®.

El recanvi terapèutic plasmàtic és un procediment molt segur per totes les persones i després del protocol de tractament es podran reincorporar a la seva activitat diària normal. Únicament, i per precaució, haurà de limitar l’activitat física intensa durant les 24 hores posteriors al procediment. A més, un membre de l’equip d’AMBAR® Center Barcelona farà un seguiment del seu estat durant el dia següent.

L’albúmina és la proteïna més abundant en el plasma i, entre altres funcions, serveix per transportar substàncies pel torrent sanguini. També transporta la proteïna beta-amiloide, que s’acumula en el cervell de les persones amb Alzheimer formant plaques que destrueixen les neurones. Per això, si extraiem periòdicament aquest plasma es podria eliminar la beta-amiloide, limitant l’impacte de l’Alzheimer en les funcions cognitives de la persona.

El recanvi plasmàtic és un procediment mèdic utilitzat des de fa dècades en el tractament de múltiples malalties neurològiques, i altres patologies, com per exemple malalties renals o en la malaltia de Crohn.

Consisteix en extreure la sang del pacient a través d’un dispositiu mèdic que separa els diferents components: plasma (la part líquida de la sang) i cèl·lules sanguínies (glòbuls vermells, glòbuls blancs i plaquetes). El plasma extret es reemplaça per albúmina, que s’administra al pacient juntament amb les cèl·lules sanguínies.

Vols saber més sobre AMBAR® Center?
Deixa’ns les teves dades i et contactarem amb més informació.
Omple el formulari
Assajos Clínics
Assajos Clínics

A Ace Alzheimer Center Barcelona volem seguir avançant en el coneixement i el tractament de l’Alzheimer i altres demències, per això participem en nombrosos assajos clínics de fàrmacs prometedors.

Ja són més de 110 assajos realitzats a Ace des del 1996 que abasten totes les fases de l’Alzheimer: des de la fase pre-clínica, quan encara no s’han manifestat els símptomes, fins a les més avançades.

A Ace Alzheimer Center Barcelona seleccionem les persones adients per participar en un dels nostres assajos actius. És un procediment molt segur en el que la persona està permanentment monitoritzada i seguida pels nostres professionals.

A més, per la persona amb deteriorament cognitiu o malaltia d’Alzheimer suposa una gran avantatge accedir a fàrmacs que encara no estan comercialitzats a Espanya i, pels investigadors, suposa una oportunitat per seguir aprenent i trobar tractaments per l’Alzheimer cada vegada més eficaços.

Si vols conèixer més sobre els assajos clínics actius a Ace pots contactar amb nosaltres al telèfon 93 430 47 20 o a l’email assaigsclinics@fundacioace.org
Si ho prefereixes, pots deixar el teu email i ens posarem en contacte amb tu
PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE ASSAJOS CLÍNICS

Si t’interessa oferir-te com a voluntari per a un assaig clínic, primer has de saber si reuneixes els requisits per participar en el mateix i si aquest és l’adequat per a tu. Has de tenir en compte que cada assaig té les seves pròpies regles respecte a qui pot participar.

D’altra banda, consulta amb el teu metge per determinar si un determinat assaig clínic és adequat per a tu. Si compleixes amb les regles, t’explicaran tots els detalls, inclosos els riscos, beneficis i requisits per a participar.

Després se’t demanarà que signis un formulari de consentiment informat per deixar constància de que entens el que implica l’assaig i que estàs disposat a participar.

En l’atenció mèdica relacionada amb l’assaig clínic s’inclouen les consultes, les medicines, els tractaments i els procediments de l’estudi. A més, habitualment es cobreixen les despeses de transport i altres costos.

La durada de cada assaig és diferent. Alguns duren uns mesos i d’altres diversos anys. En cas de participar en algun assaig clínic, et pots retirar en qualsevol moment.

Els participants tindran la oportunitat d’accedir a nous tractaments i a noves tècniques diagnòstiques innovadores, actualment no accessibles a la resta de població, que podrien ajudar en l’evolució de la malaltia i millorar la qualitat de vida.

Obtindran un seguiment mèdic més exhaustiu i personalitzat amb controls més freqüents. La participació en un estudi clínic ajudarà en el futur a altres persones amb les mateixes condicions ja que aportarà dades valuoses sobre l’avanç en el tractament i sobre l’Alzheimer.

Els tractaments d’un assaig clínic han estat provats prèviament en laboratoris i en fases prèvies per garantir la seva seguretat.

Tots els estudis han de ser aprovats per les estrictes normes de la Food and Drug Administration (FDA), entitat que garanteix que les persones que decideixen participar siguin tractades amb la major seguretat possible.

També han hagut de ser aprovats per un comitè ètic. Abans de participar en un estudi clínic es realitzarà un examen complert per reduir riscos durant la participació. Els resultats de totes les proves hauran de ser acceptables, sinó la persona no hi podria participar.

Tot això no treu que puguin sorgir riscos potencials durant la seva participació en l’estudi. En aquest sentit tots els participants hauran de firmar un consentiment informat on s’explicita el coneixement per part del participant dels riscos-beneficis que comporta la participació en un estudi.

Els assajos clínics són estudis dissenyats per a conèixer els efectes d’un fàrmac o d’un procediment en fase d’investigació. Per participar en un d’aquests estudis s’han de realitzar uns procediments, que dependran de cada protocol d’investigació.

La persona amb Alzheimer i el cuidador principal hauran d’acudir a totes les visites de l’estudi i hauran d’informar al metge de l’assaig de qualsevol canvi que es produeixi en la seva vida o sobre possibles efectes secundaris que puguin sorgir.

La participació en un estudi d’investigació es lliure i voluntària. Tota la informació recollida durant l’estudi serà tractada de forma confidencial.